Home

RISE FOR THE EARTH, LEVANTE PELA TERRA, STA OP VOOR DE AARDE

21 Juni 2022, 11.30-15 á 16 uur:

Moeder Aarde is aan ons allemaal toevertrouwd


  Lieve Broeders, lieve zusters en lieve kinderen van de Aarde.

Het is tijd! Het is weer tijd dat wij ons verzamelen rond een Heilig vuur dat brandt voor de  Aarde, dat brandt voor Vrede, Rechtvaardigheid en Vrijheid 21 Juni ontsteken wij het Vuur aan de voet van het Vredespaleis, verenigd in de intentie op te komen dagen en bij te dragen aan het aanbreken van een nieuwe dag voor onze geliefde planeet.
In de chaos waarin de wereld zoals wij hem kenden verandert, ontkiemen zaden. Zaden van Vrede, Liefde, Licht en van de broeder/zusterschap van de mensen die weer in Harmonie Moeder Aarde zullen bewonen.
Wij  dagen op en bidden, zingen en dansen. Wij worden weer één familie en luisteren naar elkaar vanuit de diepte van ons kloppende hart en zullen met ons allen weer de zorg voor Moeder Aarde op ons nemen.

Wanneer je de roep voelt om met ons aanwezig te zijn om onze dankbaarheid voor het Leven handen, voeten, adem, stem en grond onder de voeten te geven….weet je dan welkom.

Tussen 11 en 11.30 zullen wij ons verzamelen, om dan om 11,30 te beginnen met het vormen van onze cirkel en het openen van de heilige ruimte, zodat wij om 12 uur het vuur kunnen ontsteken; verbonden met ALLE vuren die op deze wereldwijde dag voor Vrede en Gebed zullen branden en met allen die zich rond deze vuren verzamelen. Één in intentie, één in Liefde, één in dankbaarheid, voor onze Moeder Aarde. Wij verheugen ons op een stralende ceremonie in diepe verbinding. Indien je zelf ook water draagt kan je een flesje meenemen om daar iets van in de waterschaal van de ceremonie te laten stromen.

Het plein voor het Vredespaleis is niet oneindig groot….maar onze verbinding wel: Als u wilt intunen met uw eigen lokale ceremonie, zodat we een web van ceremonies co-creëren, kunt u zich hier registreren

Wanneer je een lied wilt zingen, of een mooie tekst voordragen, neem dan svp voor 6 juni contact op met Irene: silenceforpeace@de-grenswaker.nl , dan kunnen we dat in het programma verwerken. Tijdens de ceremonie is er ook open ruimte voor spontane inbreng.  De ceremonie vindt plaats op het Carnegieplein bij het oorlogsmonument. Vanaf half 12 bent u welkom en de ceremonie zal tot rond 16 uur afgesloten worden. Kinderen zijn welkom!
Met hartegroet van de ‘Regenboogcirkel van de Lage Landen’ en ‘Rise for the Earth; Standing with the Guardians of the Amazon’

Voor richtlijnen voor de ceremonie, klik hier, en lees ze a.u.b. goed

21 Maart 2022, 11.30-15 á 16 uur Vrede voor Alles en Allen!!!!!

Maart 2022: De stormen gierden… …en gingen weer liggen……

“De gesel van de oorlog komt weer neer op de ruggen van mannen, vrouwen, kinderen, bomen, dieren en de Aarde. De pandemie lijkt uit te doven maar… dat is maar net op welk plekje van de wereld je je bevindt.

De vervuiling van lucht en water, de vernietiging van de oerbossen en het wegvegen van inheemse gemeenschappen gaat onverminderd voort…

Kunnen wij nog ontkennen dat de wereld in chaos is gevallen? Het is moeilijk te geloven dat dit de manier is waarop het tijdperk van Vrede aanbreekt op onze planeet.

Toch is het zo.

Wij zoeken geen schuldigen èn wij verzetten ons niet. Wij komen enkel samen rond heilig vuur, in verbinding met de Aarde, het water en alle levensvormen die zij draagt. De  ‘standing nations’ (= bomen) in het stukje plantsoen naast het monument betrekken we bij deze ceremonie. Wij staan voor alle volkeren en mensen; mannen, vrouwen en vooral de kinderen.”

Om 11.30 uur vormden we weer een heilige cirkel op het Carnegieplein in Den Haag voor het Vredespaleis

We dragen het vuur , het vuur draagt onze intenties…naar alle windrichtingen

Het zevende vuur is ons gegeven door het  Anishinaabeg volk.

Profetie van het Anishinaabeg volk:

Ooit … zal er een tijd komen dat de aarde verwoest en vervuild is, de bossen vernietigd worden, de vogels uit de lucht vallen, het water zwart wordt, de vissen vergiftigd worden in de beekjes en de bomen verdwijnen; de mensheid zoals wij die kennen zal bijna ophouden te bestaan.

In deze tijd, van de Zevende Vuur, dat brandt om de mensheid te helpen in diens gigantische transformatie naar een tijdperk van Vrede, zal een Nieuw Volk te voorschijn komen. Zij zullen hun stappen teruggaan om de wijsheid te vinden die lang geleden langs de kant van het pad was achtergelaten. Hun stappen zullen hen naar de ouden brengen, die ze zullen vragen om hen op hun reis te begeleiden.


Water is Leven!

Vanaf 1999 staat Silence for Peace met regelmaat in wake of ceremonie aan de voet van het Vredespaleis, in verbinding met allen die de roep horen en opstaan IN Vrede, Vrede en geweldloosheid.

Vanaf 2004 brandt sacred fire in het centrum van onze ceremonie, en door de jaren heen heeft zich een cirkel van hoeders rond het heilig vuur gevormd, één in focus en intentie, schouder aan schouder in een steeds dieper gewortelde relatie met het vuur, het water, de Aarde zelf, Bron, elkaar en onszelf…in deze tijd: onze REGENBOOGCIRKEL VAN DE LAGE LANDEN op deze plaats, oog in oog met de zetel van het internationaal gerechtshof in een tijd waarin de wereld snakt naar herstel van rechtvaardigheid, waarheid, harmonie, respect en liefde: VREDE!

Deze site is eind 2016 gelanceerd, toen water uit heel Nederland werd verzameld in een waterceremonie aan de voet van het Vredespaleis, de zetel van Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in solidariteit met de waterbeschermers van de Lakota Sioux stam bij Standing Rock,en daarmee verbonden met alle inheemse volkeren op deze planeet : MNI WICONI! Water is Leven!

Uit alle richtingen kwam water naar deze plaats, waar het originele exemplaar van de “V.N. Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren” wordt bewaard. En tenslotte stroomde het water naar de zee, al onze intenties met zich meedragend.

25 augustus 2021 verbonden we ons met de roep van de Inheemse Volken uit het Amazone Regenwoud, en alle volkeren die door ontbossing en roofbouw ven de oerbossen van de kaart geveegd dreigen te worden, inclusief de bossen zélf, de standing Nations van onze broeders en zusters de bomen.

We realiseren ons nu dat we deel uitmaken van een enorme golf in de movement of movements, en wij kunnen niet doen alsof we dat niet horen. We gaan door!

21 Juni 2022, zullen wij opnieuw voor de zetel van het Internationaal Gerechtshof staan.

Sta met ons, in ceremonie, we bidden, we zingen, we dansen!!! U kunt zich hier registreren als u mee wilt doen bij het Vredespaleis, want we moeten weten hoeveel mensen er komen, i.v.m. toestemming van de gemeente.

Het plein voor het Vredespaleis is niet oneindig groot….maar onze verbinding wel: Als u wilt intunen met uw eigen lokale ceremonie, zodat we een web van ceremonies worden, kunt u zich hier registreren

United in Spirit!

It is prayer that initiated this movement, and it is prayer that will guide it till the end.

Wij staan voor helderheid, standvastigheid en inspiratie IN Vrede om ook in ons persoonlijke leven te staan voor de bescherming van het water, de bescherming van de aarde en het genezen van de ziekte die vernietigende projecten wereldwijd zoveel ruimte geven in een wereld die zich zou moeten opmaken de kinderen van de generaties die komen te ontvangen.

Naast de Oorspronkelijke Volkeren der Aarde nemen wij deemoedig onze plek weer in als hoeders van de aarde, en bundelen, aan de voet van de zetel van het Internationaal Gerechtshof, onze energie om ervoor te staan dat de verklaring van de rechten van de inheemse mens begrepen, gekend, gedragen en geïmplementeerd zal worden


Lees hier het manifest van Apib het recht op leven en land van de inheemse mensen

I register for participation in the ceremony at the Peace Palace

I register our own ceremony here

Water is Life

UNESCO :”Het is in het denken van de mens dat de oorlog ontstaat, en het is in het denken van de mens dat de bouwwerken van vrede gebouwd dienen te worden”