HOME

It is prayer that initiated this movement, and it is prayer that will guide it till the end.

11 December, om 11.00 uur openen we de waterceremonie aan de voet van het Vredespaleis, de zetel van Het Internationaal Gerechtshof  in Den Haag.

Daar zal het water dat verzameld is uit vele waterceremonies in en buiten Nederland samenvloeien.

Van dit water hopen we een karaf aan te kunnen bieden aan het Vredespaleis,zodat deze in of naast de vitrine geplaatst kan worden waarin het originele, ondertekende, exemplaar van de U.N. verklaring van de rechten van de inheemse mens bewaard wordt.

Dit ter bekrachtiging van de verklaring en het feit dat de implementatie van de rechten van de Inheemse Mens en de bescherming van het water onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn…” Water is Life” .

Tijdens de ceremonie staan wij in gebed samen met onze voorouders, in verbinding samen met onze broeders en zusters in Standing Rock.

We staan er met het commitment de Dakota pijpleiding te stoppen en alle ecologische verstoringen die in onze eigen leefomgeving plaatsvinden,dit alles vreedzaam en geweldloos,gesterkt door gebed en in verbinding met Spirit.

Wij eren het water, wij danken het water en vragen bescherming voor het water en Water Protectors.

Water is Life

Wij vragen helderheid, standvastigheid en inspiratie om ook in ons persoonlijke leven te staan voor de bescherming van het water, de bescherming van de aarde en het genezen van de ziekte die projecten als de Dakota pijpleiding zoveel ruimte geven.

In een wereld die zich zou moeten opmaken de kinderen van de generaties die komen te ontvangen.

Naast de Lakota Sioux stam nemen wij onze plek in als hoeders van de aarde, en bundelen op deze dag juist hier onze energie om de verklaring van de rechten van de inheemse mens bewust, gedragen en geïmplementeerd te maken.

UNESCO :”Het is in het denken van de mens dat de oorlog ontstaat, en het is in het denken van de mens dat de bouwwerken van vrede gebouwd dienen te worden”

Maar niet alleen in het denken. Wij verbinden ons met het lot van de Inheemse mens, als hoeders van de Aarde, als ontwakende inheemse westerlingen, om de bouwwerken van vrede, adem, hart, stem, daden en vooral gebed te geven, opdat wij zelf de bouwstenen mogen zijn van de tijd waarin wij weer als kinderen van de Aarde een harmonieuze toekomst betreden.

Water is Sacred