Home

RISE FOR THE EARTH, LEVANTE PELA TERRA, STA OP VOOR DE AARDE

21 Maart 2022, 11.30-15 á 16 uur Vrede voor Alles en Allen!!!!!

Maart 2022: De stormen gieren… …en gaan weer liggen.

De gesel van de oorlog komt weer neer op de ruggen van mannen, vrouwen, kinderen, bomen, dieren en de Aarde. De pandemie lijkt uit te doven maar… dat is maar net op welk plekje van de wereld je je bevindt.

De vervuiling van lucht en water, de vernietiging van de oerbossen en het wegvegen van inheemse gemeenschappen gaat onverminderd voort…

Kunnen wij nog ontkennen dat de wereld in chaos is gevallen? Het is moeilijk te geloven dat dit de manier is waarop het tijdperk van Vrede aanbreekt op onze planeet.

Toch is het zo.

Wij zoeken geen schuldigen èn wij verzetten ons niet. Wij komen enkel samen rond heilig vuur, in verbinding met de Aarde, het water en alle levensvormen die zij draagt. De  ‘standing nations’ (= bomen) in het stukje plantsoen naast het monument betrekken we bij deze ceremonie. Wij staan voor alle volkeren en mensen; mannen, vrouwen en vooral de kinderen.

Het zevende vuur is ons gegeven door het  Anishinaabeg volk.

Profetie van het Anishinaabeg volk:

Ooit … zal er een tijd komen dat de aarde verwoest en vervuild is, de bossen vernietigd worden, de vogels uit de lucht vallen, het water zwart wordt, de vissen vergiftigd worden in de beekjes en de bomen verdwijnen; de mensheid zoals wij die kennen zal bijna ophouden te bestaan.

In deze tijd, van de Zevende Vuur, dat brandt om de mensheid te helpen in diens gigantische transformatie naar een tijdperk van Vrede, zal een Nieuw Volk te voorschijn komen. Zij zullen hun stappen teruggaan om de wijsheid te vinden die lang geleden langs de kant van het pad was achtergelaten. Hun stappen zullen hen naar de ouden brengen, die ze zullen vragen om hen op hun reis te begeleiden.

Om 11.30 uur vormen we weer een heilige cirkel op het Carnegieplein in Den Haag voor het Vredespaleis te Den Haag, met de intentie om 12.00 uur het vuur te ontsteken. De ceremonie zal tot 3 á 4 uur duren

Wanneer u zich aan wilt melden kan dat hier

Het plein voor het Vredespaleis is niet oneindig groot….maar onze verbinding wel: Als u wilt intunen met uw eigen lokale ceremonie, zodat we een web van ceremonies co-creëren, kunt u zich hier registreren

We dragen het vuur , het vuur draagt onze intenties…naar alle windrichtingen

Het is fijn als je iets eerder aanwezig kunt zijn. Bij deelname aan deze ceremonie ga je akkoord met de richtlijnen.

 • Tijdens de gehele ceremonie zijn het vuur maar ook de ruimte rond het vuur èn de ruimte waar deelnemers zich bevinden heilige grond. We vragen je dan ook het  hierbij behorende respect in acht te nemen door:
  • indien je de keuze hebt witte, traditionele of gepaste kleding te dragen,
  • afstand t.o.v. elkaar te houden; er zullen duidelijk herkenbare plekken aangegeven zijn in de Flower of Life cirkel rond het vuur,
  • een ‘noble silence’ te hanteren gedurende de gehele ceremonie (wanneer je een gesprek met je buurvrouw of buurman aangaat, zal je vriendelijk verzocht worden om je een beetje af te zonderen of een blokje om te gaan. Waarom? We willen dat de aandacht rond het vuur geconcentreerd blijft).
 • Je kunt een lied of tekst inbrengen in de ceremonie. Stuur daarvoor z.s.m. een email naar silenceforpeace@de-grenswaker.nl We kijken dan hoe het mooi in het programma gepast kan worden. Ter plekke iets inbrenger kan echter ook, je tekst of lied kunnen dan niet meer opgenomen worden in het programmaboekje.
 • Drums of andere instrumenten zijn welkom (mits niet versterkt).
 • De vuurman is verantwoordelijk voor het vuur. Het is niet toegestaan zelf hout op het vuur te gooien. Wanneer je hout voor het vuur meeneemt, draag dit dan over aan de vuurman. De vuurschaal is niet groot, dus alleen stukjes goed droog, niet geverfd hout, niet langer dan 30 cm zijn welkom.
 • Er zal tabak zijn voor het vuur om je gebeden te offeren. Je mag ook je eigen tabak meenemen en offeren.
 • Tijdens de ceremonie vragen we een ieder om op de aangewezen plek te blijven, behalve bij het verlaten van de cirkel of tijdens het betreden van de heilige ruimte om een offer of gebed naar het vuur te brengen. Als een hoeder van de ceremonieruimte je vraagt om een andere plaats in te nemen, dan kun je er op vertrouwen dat dit gebeurt vanuit zorg voor het geheel en volg je de instructie op.
 • Raak je overweldigd door emoties, dan verzoeken we je je eigen proces goed te doorvoelen en te dragen. Je kunt dit in ‘noble silence’ in de heilige cirkel doen of anders een hoeder om hulp vragen, of even de ondersteuning van de bomen op te zoeken.
 • Een (camping)toilet voor ‘kleine’ boodschappen is aanwezig.
 • Neem zelf iets te knabbelen en te drinken mee. Als je een klein reisstoeltje of kussentje hebt om op te zitten, dan kun je dat ook meenemen. Zorg a.j.b. zelf voor warme kleding, eventueel een extra deken en/of bescherming in geval van regen.
 • We vertrouwen erop dat mensen die verkouden of grieperig zijn thuis blijven.

Water is Leven!

Vanaf 1999 staat Silence for Peace met regelmaat in wake of ceremonie aan de voet van het Vredespaleis, in verbinding met allen die de roep horen en opstaan IN Vrede, Vrede en geweldloosheid.

Vanaf 2004 brandt sacred fire in het centrum van onze ceremonie, en door de jaren heen heeft zich een cirkel van hoeders rond het heilig vuur gevormd, één in focus en intentie, schouder aan schouder in een steeds dieper gewortelde relatie met het vuur, het water, de Aarde zelf, Bron, elkaar en onszelf…in deze tijd: onze REGENBOOGCIRKEL VAN DE LAGE LANDEN op deze plaats, oog in oog met de zetel van het internationaal gerechtshof in een tijd waarin de wereld snakt naar herstel van rechtvaardigheid, waarheid, harmonie, respect en liefde: VREDE!

Deze site is eind 2016 gelanceerd, toen water uit heel Nederland werd verzameld in een waterceremonie aan de voet van het Vredespaleis, de zetel van Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in solidariteit met de waterbeschermers van de Lakota Sioux stam bij Standing Rock,en daarmee verbonden met alle inheemse volkeren op deze planeet : MNI WICONI! Water is Leven!

Uit alle richtingen kwam water naar deze plaats, waar het originele exemplaar van de “V.N. Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren” wordt bewaard. En tenslotte stroomde het water naar de zee, al onze intenties met zich meedragend.

25 augustus 2021 verbonden we ons met de roep van de Inheemse Volken uit het Amazone Regenwoud, en alle volkeren die door ontbossing en roofbouw ven de oerbossen van de kaart geveegd dreigen te worden, inclusief de bossen zélf, de standing Nations van onze broeders en zusters de bomen.

We realiseren ons nu dat we deel uitmaken van een enorme golf in de movement of movements, en wij kunnen niet doen alsof we dat niet horen. We gaan door!

21 Maart 2022, zullen wij opnieuw voor de zetel van het Internationaal Gerechtshof staan.

Sta met ons, in ceremonie, we bidden, we zingen, we dansen!!! U kunt zich hier registreren als u mee wilt doen bij het Vredespaleis, want we moeten weten hoeveel mensen er komen, i.v.m. toestemming van de gemeente.

Het plein voor het Vredespaleis is niet oneindig groot….maar onze verbinding wel: Als u wilt intunen met uw eigen lokale ceremonie, zodat we een web van ceremonies worden, kunt u zich hier registreren

United in Spirit!

It is prayer that initiated this movement, and it is prayer that will guide it till the end.

Wij staan voor helderheid, standvastigheid en inspiratie IN Vrede om ook in ons persoonlijke leven te staan voor de bescherming van het water, de bescherming van de aarde en het genezen van de ziekte die vernietigende projecten wereldwijd zoveel ruimte geven in een wereld die zich zou moeten opmaken de kinderen van de generaties die komen te ontvangen.

Naast de Oorspronkelijke Volkeren der Aarde nemen wij deemoedig onze plek weer in als hoeders van de aarde, en bundelen, aan de voet van de zetel van het Internationaal Gerechtshof, onze energie om ervoor te staan dat de verklaring van de rechten van de inheemse mens begrepen, gekend, gedragen en geïmplementeerd zal worden


Lees hier het manifest van Apib het recht op leven en land van de inheemse mensen

I register for participation in the ceremony at the Peace Palace

I register our own ceremony here

Water is Life

UNESCO :”Het is in het denken van de mens dat de oorlog ontstaat, en het is in het denken van de mens dat de bouwwerken van vrede gebouwd dienen te worden”