Inspiratie

Gebedscirkel 13 januari, Den Haag

Door Irene Hadjidakis

Den Haag, 13 januari

 

Lieve vriend(inn)en,

Gisteren zijn Joke Steenvoorden, Pearl Uyttenhove, Ron Lazaroms, Marco Hadjidakis, Mirjam Drewes, seMUel Sahureka, Leo van der Vlist, Helga Fisher, Anna Schut, Karin Lindeman-Boere en Irene Hadjidakis-van Schagen bij elkaar gekomen, om weer een gebedscirkel te maken na 11 december.

Dankbaar

Dankbaar dat we deel uit mogen maken van iets dat zoveel groter is dan we zelf zijn.

Dankbaar om ook weer de verbinding te kunnen voelen met jullie allemaal, ook wie er, om wat voor een reden dan ook, niet konden zijn, jullie zijn gevoeld en geëerd.
We blijven leren. Leren om in SAMEN te staan en bewegen. Dankbaar om weer te mogen voelen hoe het voelt om met je voeten op de aarde te staan, schouder aan schouder met wie naast je staat, in verbinding met wie ook met hun voeten op de aarde staan, verbonden met het water, verbonden met de stroom, verbonden in de intentie om de ruimte te hoeden voor de generaties die komen gaan; de jeugd die nu opstaat om te gaan doen waarvoor ze hier gekomen zijn.

Gedeelde dankbaarheid naar Schepper, dat Hij/Zij bij ons wil zijn, dat wij elkaar, niemand uitgesloten, mogen ontmoeten, leren kennen en leren wat ons samen is….ook al is dat soms pijnlijk, er is nog veel te leren en te schonen.

In de stilte van de winterenergie kwam 2017 in een gouden licht te staan; het jaar van Samen Mens Zijn; het jaar van Vertrouwen.
Vrede en alle Goeds voor jullie allemaal!

Dank aan ieder die zijn steen heeft bijgedragen
Dank aan ieder die een steen bij zal dragen, vanuit eigen bron, eigen plek, eigen inspiratie…..maar altijd in verbinding.
Dan aan de dienstbaarheid.

We keken ook naar de toekomst, nabij en iets verder

21 januari komt eraan, en de energie condenseert zich al…niet op groots, maar op diep…op het voelbaar in verbinding staan met elkaar, ook al sta je aan de andere kant van Nederland, maar wel in ceremonie. Laten we de lijnen die ons verbinden doen oplichten!

Ook is zo duidelijk dat niet iedereen dezelfde prioriteiten in het dagelijks leven heeft, en vinden we ons verbonden aan verschillende projecten die allemaal toch weer een directe lijn hebben naar de energie die ons vanuit Standing Rock geraakt heeft, en die ons nu vraagt om wel in verbinding te blijven, maar van daar uit steeds dieper te verbinden met hier, de grond waarop wij lopen, het water dat ons leven geeft, onze relaties, onze kinderen, onze gebeden, ons werk.

We hopen b.v. onze website zo in te gaan vullen dat al deze initiatieven de plek die ze verdienen krijgen. Het openen van Heilige plaatsen, een veilige, warme plek waar de vrouwen van Standing Rock hun healing werk voort kunnen zetten, een stem voor Heilig op zoveel podia, verlaten van banken die investeren in destructie van de planeet, het ontmoeten van onze voorouders, het opgroeien van onze elders. Ook een plek om te linken met zoveel waar we nog niet van weten…niet om “de” site te worden, maar één van de verzamel en inspiratie punten die het web dat de aarde omvat en steeds meer op doet lichten te voeden en hoeden.

Dus: Ja…laten we verder gaan….in verbinding…er is nog een weg te gaan, maar het is al begonnen! It is prayer that initiated this movement and it is prayer that will guide it till the end.

Irene

P.S. We hopen iedereen te bereiken, als je denkt dat iemand deze mail ook zou moeten krijgen en twijfelt of dat wel gebeurt is, stuur hem svp gewoon door

MNI WICONI……Standing firm as a rock with the waterprotectors of Standing Rock.
We are all indigenous to the Earth‼!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *